मराठी व्याकरण | Marathi Grammar | Marathi Vyakaran - Educational Hub Avi

Educational Hub Avi

This is an educational and knowledge enhancing blog. We are providing in this site study material and information. It is useful for all people.

Breaking

Tuesday, October 17, 2023

मराठी व्याकरण | Marathi Grammar | Marathi Vyakaran

मराठी व्याकरण

Marathi Grammar | Marathi Vyakaran

मराठी व्याकरण | Marathi Grammar | Marathi Vyakaran

            मराठी व्याकरण ( Marathi Grammar | Marathi Vyakaran ) हा मराठी भाषेचा एक असा भाग आहे जो प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला उपयोगी पडणारा आहे. आपल्या दैनंदिन जीवन, शालेय किंवा स्पर्धा परीक्षा यामध्ये असोतच प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हा भाग आवश्य बघावयास मिळतो.

            मराठी व्याकरण ( Marathi Grammar | Marathi Vyakaran ) या घटकावर स्पर्धा परीक्षेत हमखास प्रश्न विचारण्यात येतात. ५ वी व ८ वी स्कॉलरशिप परीक्षा, नवोदय परीक्षा, TET Exam, CTET Exam, MPSC, UPSC व इतरही अश्या अनेक परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक ठिकाणी पुस्तक घेऊन बसणे शक्य नसते तेव्हा तुम्हाला तुमच्यासाठी आम्ही केलेला एक छोटासा प्रयत्न आहे.


शब्दांच्या जाती


अ क्रघटकाचे नाव
शब्दांच्या जाती
    १] नाम
    २] सर्वनाम
    ३] क्रियापद
    ४] विशेषण
    ५] क्रियाविशेषण अव्यय
    ६] शब्दयोगी अव्यय

    ७] उभयान्वयी अव्यय
    ८] केवल प्रयोगी अव्ययसंधी व त्याचे प्रकार


अ क्रघटकाचे नाव
संधीचे व त्याचे प्रकार
    १] स्वर संधी
    २] व्यंजन संधी
    ३] विसर्ग संधी
    ४] विशेषण संधी
    ५] संधीतील आदेशसमास व त्यांचे प्रकार

अ क्रघटकाचे नाव
समास व त्यांचे प्रकार
    १] बहुव्रीहि समास
    २] तत्पुरुष समास
    ३] द्वंद्व समास
    ४] अव्ययीभाव समाससिद्ध शब्द

अ क्रघटकाचे नाव
सिद्ध शब्द
    १] तत्सम शब्द
    २] तद्भव शब्द
    ३] देशी शब्द
    ४] परभाषीय शब्दसाधित शब्द

अ क्रघटकाचे नाव
साधित शब्द
    १] उपसर्गघटित शब्द
    २] प्रत्ययघटित शब्द
    ३] अभ्यस्त शब्द
    ४] सामासिक शब्दइतर व्याकरण

अ क्रघटकाचे नाव
काळ व त्याचे प्रकार
विभक्ती व त्यांचे प्रकार
वचन व त्याचे प्रकार
वाक्याचे प्रकार
विराम चिन्हे
सामान्य रूप
कृदन्त - धातुसाधित

रस व त्याचे प्रकार
शब्दांच्या शक्ती
१०लिंग व त्याचे प्रकारअ क्रघटकाचे नाव
११समानार्थी शब्द
१२विरुद्धार्थी शब्द
१३आलंकारिक शब्द
१४एका शब्दाचे अनेक अर्थ
१५शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द
१६म्हणी व त्याचे अर्थ
१७वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ
१८घरदर्शक शब्द
१९पिल्लू दर्शक शब्द
२०ध्वनी दर्शक शब्दअ क्रघटकाचे नाव
२१समूह दर्शक शब्द
२२गटात न बसणारा शब्द
२३नाते संबंध 
२३अलंकार व त्याचे प्रकार 
२३Next Update 
२३Next Update
२३Next Update
२३Next Update
२३Next Update
२३Next Update

     तुम्हाला मराठी व्याकरण | Marathi Grammar | Marathi Vyakaran ही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनाना शेअर करा. 

No comments:

Post a Comment

Pages