Boxed(True/False)

Header Ads
Showing posts from March, 2022Show all
राज्यातील इ.१ ली ते इ. ९ वी व इ. ११ वी च्या शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास, तसेच शाळांची वेळ व कार्यकाळाबाबत.
मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी एक मोठा निर्णय | A big decision for Marathi medium schools
शासन मान्यताप्राप्त खाजगी /अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांची थकित देयके अदा करणेबाबत | Regarding payment of arrears to the staff of recognized private / subsidized schools
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा निकाल जाहीर | CTET Results Announced
आरटीई २५ टक्के प्रवेशासाठी बालकाचे किमान वय निश्चित करण्याबाबत. | Minimum age of a child for 25% RTE admission.