Boxed(True/False)

Header Ads
Showing posts from May, 2021Show all
११ वी प्रवेशासंदर्भात कार्यपद्धती निश्चित | Procedure regarding 11th admission is fixed
दहावीसाठी मूल्यमापन कार्यपद्धती जाहीर | Announced evaluation procedures for class 10
१० वी च्या परीक्षा रद्द होण्याच्या मार्गावर
वर्ग व वर्गमूळ टेस्ट - १ | Online Test - Square and square root | Varg V Vargmul
Tables | पाढे
५ वी व ८ वी शिष्यवृत्ती परीक्षा  पुढे ढकलली आहे.
पदोन्नतीत आरक्षण आता सेवाज्येष्ठतेनुसार नुसार | Reservation in promotion is now according to seniority